Dr. Handan Noyan, “Nörobilim Perspektifinden Farkındalık: Algı ve Eylem Arasındaki Köprü” konu başlığıyla 19 Ocak’ta PsiClub’taydı!

Beykoz Üniversitesi Psikoloji bölümünde öğretim üyesi olan Dr. Handan Noyan ile yaptığımız etkinlikten kalanları sizin için derledik:

“Duyumun fizyolojik getirilerine yorum ve anlam katmak algının görevidir. Algı öznelliği, kişinin kendi deneyimlediği alanı kapsıyor. Algı öznel deneyimle nesnel gerçeklik arasındaki bağlantıdır.”

“Algısal çarpıtma, nesnel gerçekliklerden kesitler içerse de nevrotikliğin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

“Bir araştırmada deneklere parmaklarını kıpırdatmaları söyleniyor ve elektronik bir ortamda EEG ile ölçümü yapılıyor. Bu çalışmanın sonucunda 50 ms sonra motor korteksteki küçük artışa hareket potansiyeli deniyor. Hareketin başlamasından 800 ms öncesinden 100ms öncesine kadar tepe noktaya varan artışa ise hazırlık potansiyeli deniyor. Hazırlık potansiyeline bilinçdışı hazırlık olarak nitelendiriliyor.”

“Bu deneyden yola çıkarak niyetlenme deneyi(Libet’in deneyi) olarak öznel deneyimi araştıran bir başka çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın sonucuna göre niyetlenme davranışı hareketin nöral hazırlığından sonra geliyor. Düşünmenin davranıştan önce gelmesi gerekiyorken niyetlenmenin bu hazırlık aşamasından sonra gelmesi özgür irade kavramını düşündürüyor. Dolayısıyla otomatik davranışlarımızın birçoğu bilinçli bir evreden geçmiyor. Bu bulgular düşünce-davranış ilişkisinde bilinçdışı sürecin de önemini ortaya koyuyor.”

“Bilinçli bir davranışa eşlik eden 3 şey:

-Bilinç bir davranışa eşlik eder.

-Kişi bu davranışa temel oluşturan süreçlerin bilincindedir.

-Bilinç, bu süreçlere dahil olur, müdahale eder ve böylece bu süreçlere yön verir.”

“Bir algı sanki nesnelerin ne olduğuyla ilgili sanki ancak hareket de algının bir parçasıdır. Ve algı ve eylem arasındaki ilişkide hareket önemlidir.”

“Ayna nöronlar, algı ve eylem arasındaki en önemli etkenlerden birisidir. Aynı zamanda da empatinin çıkış noktasıdır. Maymunlarla yapılan bir deneyde maymun yemeği alırken ateşlenen bölge sadece deney yürütücüsü tarafından da yemek alınırken ateşleniyor. Bu deneyde ayna nöronlar keşfediliyor.”

“Ayna nöronlar, bir başkasının eylemlerini anlama, taklit, dili anlama, otizmdeki eksiklikler ve bir başkasının niyetini değerlendirme gibi noktalarla ilişkili olduğu görülmüştür.”

“Travma sonrası stres bozuklukları ile ilgili belleğe bakılabilir. Belleğin buradaki işlevi flaş hatıralarla ilgili olan kısmı bu travmayı canlı tutmakta söz konusu olabilir.”

“Duygularımızın farkında olmadığımız zamanlarda, keşke şunu söyleseydim, neden o anda böyle bir şey yaptım ki gibi dediğimiz duygusal yükün fazla olduğu durumlarda duygunun bilişle birleştirilme süreci, içgörü süreci önemli noktalardır.”

 

Psikoloji ve PDR öğrencileri olarak hocamızın bize tavsiyeleri:

 

-İçgörünüzü olabildiğince geliştirmek adına kendi terapi sürecinizden geçebilirsiniz.

-Kendi içsel süreçlerinizle ilgili yazmak çok önemli.

-Kendi potansiyelinizi en iyi nerede çıkarabileceğinizi görmek için farklı alanlarda staj yapabilirsiniz.

-Yabancı dilinizi geliştirmeniz çok önemli.

-Hemen eğitimlere koşulmamalı. Benim neye ilgim var diye biraz düşünülebilir.

-Kongrelere, sempozyumlara katılabilirsiniz.

-Sabırlı ve istikrarlı olmak bizim alanda önemli.

Yaklaşan etkinlikleri ve daha fazlasını psiclub.net adresinden takip edebilirsiniz.